krachtig bij burn-out

Het leven en alles wat er op je afkomt overweldigt je. Je loopt achter jezelf en de feiten aan. Je hebt steeds minder energie; plezier in wat je doet heb je nauwelijks nog. Je voelt je geleefd. Contact met wat en wie belangrijk is, heb je niet meer. Misschien blijf je nog even doorgaan, maar je weet eigenlijk niet meer waarom.
is het iets voor jou?

Wanneer je het gevoel hebt geleefd te worden en zelf te overleven in plaats van te leven, bieden we je graag onderstaand traject aan. We geven je meer inzicht in hoe stress ontstaat. Je wordt je bewust van je valkuilen en je uitdagingen. Aan de hand van oefeningen op jouw maat krijg je inzicht in de patronen van je doen en laten. Op een aangepast tempo ga je samen met anderen aan de slag om de kracht te vinden om te kunnen veranderen. Tijdens de kennismaking bekijken we samen of ons aanbod bij jouw behoeften aansluit.

wat is er bijzonder aan dit traject?

Drie ervaren zorgprofessionals met hun eigen specialisatie staan voor je klaar. We bieden je zorg op maat in een rustige omgeving, midden in de natuur. Naast diepgaande professionele kennis gaan we aan de slag met lichaamsgerichte oefeningen. Er is ruimte voor lotgenotencontact, erkenning en herkenning. Juist dit leren en werken met mensen-met-gelijkaardige-ervaringen kan heel goed werken.

wat betekent dit voor jou?

Je komt zowel lichamelijk als geestelijk meer in balans. Je wordt je bewust van wat jij nodig hebt voor jouw welzijn. Je leert jezelf en je behoeften beter kennen. Het contact met anderen draagt bij tot een duurzaam herstel.

Je leert basisprincipes over stress met als doel je weer energie te geven. Je doet dit met de hulp van de theorie en een aantal ervaringsoefeningen. Wij helpen je valkuilen te herkennen. Ons doel is ervoor te zorgen dat je weer steviger in je schoenen staat; bewuster van jezelf en beter toegerust om een nieuwe balans te vinden in je leven.

data start 03-'24

De zes trainingsmiddagen staan gepland op de volgende data en tijdstippen:

Rust & richting (blok 1)
maandagmiddag

18 en 25 maart 2024
13.30 – 17.00 uur

Bewustzijn & inzicht (blok 2)
maandagmiddag
8 en 15 april 2024
13.30 – 17.00 uur

Transformatie (blok 3)
maandagmiddag

29 april en 13 mei 2024
13.30 – 17.00 uur

data start 09-'24

De zes trainingsmiddagen staan gepland op de volgende data en tijdstippen:

Rust & richting (blok 1)
maandagmiddag

23 en 30 september 2024
13.30 – 17.00 uur

Bewustzijn & inzicht (blok 2)
maandagmiddag
14 en 21 oktober 2024
13.30 – 17.00 uur

Transformatie (blok 3)
maandagmiddag

4 en 11 november 2024
13.30 – 17.00 uur

data start 01-'25

De zes trainingsmiddagen staan gepland op de volgende data en tijdstippen:

Rust & richting (blok 1)
maandagmiddag

data januari 2025 volgt
13.30 – 17.00 uur

Bewustzijn & inzicht (blok 2)
maandagmiddag
data febr 2025 volgt
13.30 – 17.00 uur

Transformatie (blok 3)
maandagmiddag

data febr 2025 volgt
13.30 – 17.00 uur

locatie

We trainen op een prettige locatie in een natuurlijk omgeving midden in het Groningse landschap. 

Kuzumerweg 26

9862 TC Sebaldeburen   

kennismaking

Wil je graag weten of deze training voor jou geschikt is? Tijdens een telefonisch kennismakingsgesprek onderzoeken we samen of dit jouw moment is om in te stappen.

investering

Voor deze leergang betaal je eenmalig
 € 2.450,- excl. BTW. 

Informeer bij je werkgever of arbeidsongeschiktheids-verzekeraar of een deel van de kosten vergoed kan worden. 

rust & richting

blok 1

Hieronder vind je alle informatie terug over de inhoud van de training. We hebben de training  opgedeeld in drie overzichtelijke blokken van telkens twee middagen.

dagdeel 1 & 2

Tijdens deze twee middagen staan we stil bij wat je beweegt. We bekijken waar je nu staat en onderzoeken wat je energie geeft en wat je energie kost.

 

We brengen je patronen in kaart en bieden inzicht in hoe die patronen jouw doen en laten meebepalen. Samen met je groepsleden ga je aan de slag met als doel zelf weer meer grip te krijgen op het leven. We hebben daarbij oog voor je dagelijks functioneren en je sociale netwerk. Verder bekijken we ook het functioneren van het zenuwstelsel met betrekking tot stress en leren we je die – samen met je emoties – beter te reguleren. Je krijgt meer inzicht en daardoor meer weer grip op je leven.

verdieping & bewustzijn

blok 2

dagdeel 3 & 4

Tijdens deze twee middagen gaan we dieper in op de onderliggende processen die je doen en laten bepalen.

 

We bekijken verder de patronen die je denken en handelen vormgeven. We onderzoeken de interactie tussen jou en je omgeving, zodat je in staat bent om vrijer en bewuster keuzes te kunnen maken. Je komt te weten hoe je meer balans kunt brengen in de verschillende aspecten van je leven en hoe je daar gezond mee om kan gaan.

transformatie

blok 3

programma dag 5 & 6

Transformatie betekent hier een beweging maken naar een dieper kennen en bewustzijn van jezelf. Vanuit je ervaring en kennis kun je weloverwogen stappen zetten.

Op basis van wat je in dagdeel 3 en 4 hebt geleerd, heb je zicht gekregen op je innerlijke structuur. Nu kan je écht de stap zetten naar verandering. Je komt te weten waar voor jou specifiek de knop zit om beweging te krijgen waar alles vast lijkt te zitten. Aan de hand van oefeningen ga je dat ook zelf ervaren. Zo kom je te weten wat je zelf in de hand hebt en dus te veranderen is, en waar je los moet laten en aanvaarden dat de dingen zijn zoals ze zijn. Je leert ook voorwaarden creëren die kansen bieden op verandering. We hebben ook aandacht voor jouw plaats in het grotere geheel. Dat doen we door de systemische aanpak. Deze dagdelen werk je ook toe naar een concreet plan van aanpak dat je meeneemt en verder richting blijft geven.

aanpak

We werken in drie fases: de kennismaking, de training en de reflectie.
kennismaking

In de kennismakingsfase gaan we bekijken of dit aanbod echt bij je past. Nadat je de aanmeldingsvragen hebt ingevuld, starten we met een kort oriënterend telefonisch gesprek. Op basis van dat gesprek wordt besloten of een intakegesprek volgt. Daarin bespreken we of dit aanbod bij jouw situatie en behoeften aansluit.

training

Fase twee is de eigenlijke training van zes middagen. Die bestaat uit de hierboven beschreven blokken: rust & richting, bewustzijn & inzicht, transformatie.

reflectie

Uiteraard hebben we ook aandacht voor de reflectie. Tijdens het traject leg je je inzichten en ervaringen vast. Deze vormen dan ook je plan van aanpak aan het einde van het traject. Tijdens een afsluitend gesprek wordt met jou geëvalueerd en gekeken wat je meeneemt en in kunt gaan zetten.