krachtig bij kanker

Wanneer je de diagnose kanker krijgt, staat je wereld op zijn kop. De diagnose kan heftig en traumatisch zijn. Alles wat er is en was wordt anders. We bieden dit bijzondere traject aan voor mensen die na de diagnose kanker zoeken naar rust, richting en inzicht. Samen met mensen-met-gelijkaardige-ervaringen werken we aan jouw liefdevolle herstel. In drie keer twee middagen gaan we samen aan de slag.
inleiding

Wanneer je de diagnose kanker krijgt, verandert je leven. Tal van vragen komen in jou en je omgeving op. Je schakelt over op een overlevingsmodus die heel begrijpelijk en normaal is. Dat kan zich zowel op lichamelijk als op geestelijk vlak manifesteren. Op langere termijn werkt dat niet altijd in je voordeel. In dit traject van zes middagen richten we ons op jouw herstel. We gaan aan de slag met psychologische en lichaams- en ervaringsgerichte technieken.

is het iets voor jou?
Je hebt de diagnose kanker gekregen; recent of wat langer geleden. Je zoekt naar wat de diagnose met je deed en doet en probeert dit een plek te geven. De vragen die je hebt, kunnen te maken hebben met zowel je mentale als je fysieke welzijn. Je wilt je bewust worden van je gewoontes hoe je omgaat met tegenslagen en stress. Die bewustwording helpt je om constructief om te gaan met de nieuwe realiteit na je diagnose. Soms merken we dat er meer nodig is dan alleen deze bewustwording. Om precies te kunnen bepalen welke aanpak voor jou het beste werkt, is de intake belangrijk. We gaan immers samen op zoek naar wat jou het best kan helpen.
wat is er bijzonder aan dit traject?

Drie ervaren zorgprofessionals met hun eigen specialisatie staan voor je klaar. We bieden je zorg op maat in een rustige omgeving, midden in de natuur. Naast diepgaande professionele kennis gaan we aan de slag met lichaamsgerichte oefeningen. Er is ruimte voor lotgenotencontact, erkenning en herkenning. Juist dit leren en werken met mensen-met-gelijkaardige-ervaringen kan heel goed werken.

wat betekent dit voor jou?

Je komt zowel lichamelijk als geestelijk meer in balans. Je wordt je bewust van wat jij nodig hebt voor jouw welzijn. Je leert kiezen om beter voor jezelf te gaan zorgen. Je leert jezelf en je behoeften beter kennen. Indien je dat wenst is er ook oog voor reïntegratie op je werk. Het contact met anderen draagt bij tot een duurzaam herstel. Wij helpen je valkuilen te herkennen. Ons doel is ervoor te zorgen dat je weer steviger in je schoenen staat: bewuster van jezelf en beter toegerust om een nieuwe balans te vinden in je leven.

data start 03-'24

De zes trainingsmiddagen staan gepland op de volgende data en tijdstippen:

Rust & richting (blok 1)
maandagmiddag

18 en 25 maart 2024
13.30 – 17.00 uur

Bewustzijn & inzicht (blok 2)
maandagmiddag
8 en 15 april 2024
13.30 – 17.00 uur

Transformatie (blok 3)
maandagmiddag

29 april en 13 mei 2024
13.30 – 17.00 uur

data start 09-'24

De zes trainingsmiddagen staan gepland op de volgende data en tijdstippen:

Rust & richting (blok 1)
maandagmiddag

23 en 30 september 2024
13.30 – 17.00 uur

Bewustzijn & inzicht (blok 2)
maandagmiddag
14 en 21 oktober 2024
13.30 – 17.00 uur

Transformatie (blok 3)
maandagmiddag

4 en 11 november 2024
13.30 – 17.00 uur

data start 01-'25

De zes trainingsmiddagen staan gepland op de volgende data en tijdstippen:

Rust & richting (blok 1)
maandagmiddag

data januari 2025 volgt
13.30 – 17.00 uur

Bewustzijn & inzicht (blok 2)
maandagmiddag
data febr 2025 volgt
13.30 – 17.00 uur

Transformatie (blok 3)
maandagmiddag

data febr 2025 volgt
13.30 – 17.00 uur

locatie

We trainen op een prettige locatie in een natuurlijke omgeving midden in het Groningse landschap. 

 

Kuzumerweg 26
9862 TC Sebaldeburen

kennismaking

Wil je graag weten of deze training voor jou geschikt is? Tijdens een telefonisch kennismakingsgesprek onderzoeken we samen of dit jouw moment is om in te stappen.

investering

Voor deze leergang betaal je eenmalig
 € 2.450,- excl. BTW.

Informeer bij je werkgever of arbeidsongeschiktheidsverzekeraar of een deel van de kosten vergoed kan worden.

 

rust & richting

blok 1

Hieronder vind je alle informatie terug over de inhoud van de training. We hebben de training opgedeeld in drie overzichtelijke blokken van telkens twee middagen.

dagdeel 1 & 2

Wanneer je rust en richting krijgt, kan er weer ruimte en helderheid komen voor bewustzijn en verbinding met jezelf en je naasten, je werk en anderen in een nieuw ontstaan evenwicht na kanker.

Wat leer je?

Je leert hoe het biologische stresssysteem werkt. Aan de hand van oefeningen ontdek je de verschillen tussen gezonde overleving en negatieve stresssignalen. Je leert stressgevoelens beter te herkennen en reguleren. Je krijgt uitleg over trauma en de Window of Tolerance. We leren je ontspanningstechnieken die makkelijk toepasbaar zijn. Je leert wat voor jou werkt en krijgt leefstijladviezen specifiek voor trauma en kanker gebaseerd op wetenschappelijke inzichten.

Wat doen we?

Je krijgt de ruimte om je ervaringen over en rond de diagnose kanker te delen. Wij geven je uitleg over trauma, stress en aspecten van rouw na die diagnose. Daarnaast leren we je omgaan met de intense gevoelens die daarmee gepaard kunnen gaan. Dit doen we door lichaamsgerichte en creatieve opdrachten. Die laatste kunnen beeldend, verbeeldend of schrijvend zijn. Aan de hand van wat wetenschappelijk is onderzocht, bespreken we leefstijladviezen. Concreet krijg je uitleg over wat je lichaam nodig heeft. Die informatie gaat onder andere over voeding, slaapritme, beweging en ontspanning. Je onderzoekt en vergroot je eigen Window of Tolerance. We geven je uitleg over de lichamelijke en mentale energiebalans en stressgevoeligheid. Ook hier krijg je oefeningen om de kennis meteen toe te passen.

bewustzijn & inzicht

blok 2

dagdeel 3 & 4

In de periode na de behandelingen voor kanker voel je je na de behandeling nog slechter dan voorheen, terwijl de omgeving denkt dat je nu ‘beter’ bent. Er is behoefte aan een nieuwe koers met vernieuwde inzichten en zelfzorg. 

Het oude werk past niet altijd meer, jij bent veranderd, relaties veranderen. Je hebt ook ontdekt dat bepaalde waardes op het gebied van zingeving zijn veranderd. Vragen dringen zich op: ‘wat kan ik nog wel’ en ‘wat kan ik niet’ en vooral ‘hoe wil ik mijn leven inrichten’? Zelfinzicht is daarbij belangrijk om te ervaren wat voor jouw lichaam werkt, wat voor jou gezond is.

Aangeleerde patronen en rollen die we hebben aangenomen zijn niet altijd meer gezond voor ons. Voor duurzame verandering is het bewustwording van ons lichaam van essentieel belang. We maken gebruik van lichaamsgerichte oefeningen. Bewustzijn en inzicht zijn het begin van een verandering.

Wat leer je? 

Je leert jezelf op een diepgaandere manier kennen vanuit de verschillende delen van je persoonlijkheid. Je hebt ontdekt hoe je vroeger hebt geleerd met moeilijke situaties om te gaan en die strategieën soms nog steeds onbewust toepast. Welke plek nam of neem jij in, in relatie met familie of omgeving? Je leert wat je nu al krachtig maakt en welke dieperliggende behoeftes in je huidige leven onderbelicht zijn geraakt. Je leert om hoofd en hart meer te laten samenwerken met je lichaam.

Wat doen we?

We maken gebruik van ervaringsgerichte en lichaamsgerichte oefeningen en technieken. Die komen onder andere vanuit de polyvagaaltheorie en traumagerichte lichaamsgerichte methodieken. Uiteraard krijg je achtergrondinformatie met uitleg van de werkzaamheid en oorsprong daarvan. Binnen de groepsdynamiek hebben we ook aandacht voor jouw individuele verhaal. 

 

trans-formatie

blok 3

dagdeel 5 & 6

Transformatie betekent hier een beweging maken naar een dieper kennen en bewustzijn van jezelf.  Vanuit je ervaring en kennis kun je weloverwogen stappen zetten.

Wat leer je? 

Wanneer je ontdekt dat je niet meer in je oude leven (van voor de diagnose) past, is er moed nodig om grenzen te stellen, van koers te veranderen, om te gaan met reacties van anderen en met je verlies. Je leert hoe je dat kan realiseren. We hebben ook aandacht voor jouw plaats in het grotere geheel. Dat doen we door de systemische aanpak

Wat doen we?

We willen je ondersteunen deze stappen te oefenen aan de hand van gedragsexperimenten, verbeeldingsoefeningen met betrekking tot toekomstige situaties, meerstoelentechniek of rollenspelen om te ervaren wat het met je doet. Je leert je innerlijke stem te verstaan, die serieus te nemen en ook om te zetten in acties. Er is plek om nieuwe dingen uit te proberen. Er is ook ruimte voor twijfel en niet weten. Je zelfgenezend vermogen wordt weer aangesproken. 

aanpak

We werken in drie fases: de kennismaking, de training en de reflectie.
kennismaking

In de kennismakingsfase gaan we bekijken of dit aanbod echt bij je past. Is dat het geval, dan gaan we bekijken welke handelings- en denkpatronen bij jou zijn geautomatiseerd. Soms zijn bepaalde patronen echter niet meer dienend en zitten ze zelfs in de weg. Dan wil of moet je deze veranderen. Er is dan rust nodig, vertraging, om te gaan herkennen welke automatismen de richting bepalen en hoe die gedrag, denken en voelen bepalen.

 

training

Fase twee is de eigenlijke training van zes middagen. Die bestaat uit de hierboven beschreven blokken: rust & richting, bewustzijn & inzicht, transformatie.

reflectie

Uiteraard hebben we ook aandacht voor de reflectie. Tijdens het traject leg je je inzichten en ervaringen vast. Deze vormen dan ook je plan van aanpak aan het einde van het traject. Tijdens een afsluitend gesprek wordt met jou geëvalueerd en gekeken wat je meeneemt en in kunt gaan zetten.