Krachtig in de zorg

De zorgsector is qua branche de trieste recordhouder op het gebied van overbelasting en burn-out. Een kwart voldoet aan burn-out criteria en de cijfers blijven stijgen.
Een boeiende paradox voor een sector waar iedereen zich inzet voor gezondheid en zorg voor anderen, maar zelfzorg zo in de knel zit. Met deze leergang richten wij ons op duurzame preventie en verandering bij overbelasting.
Integratieve aanpak

De leergang heeft een integratieve aanpak, het richt op de samenhang en invloed van verschillende factoren die een rol spelen bij overbelasting. We brengen de interactie in kaart tussen zowel je persoonlijk als professioneel functioneren. Het programma bestaat inhoudelijk uit drie fasen / blokken die elkaar opvolgen, ieder met een eigen accent terwijl de samenhang behouden wordt.

 

 

Passend voor jou?

In deze leergang focussen we ons niet op hoe je slimmer kan werken of je agenda handiger kan inrichten. In deze leergang gaan we aan de slag met de patronen, factoren van jouw persoonlijke codering.  Om jouw energielandschap goed kaart te krijgen, je bewust te laten worden van je mechanismes om vanuit daar je handvaten te geven wat jij daarin kan doen.


Wil jij een laag dieper gaan dan praktische hacks? Wil je de uitdaging aangaan om echt bij jezelf naar binnen te gaan? Wil je graag een leergang met begeleiding door een ervaren arts / psychiater, psycholoog en lichaamsgericht therapeut? Dan nodigen wij je van harte uit om deel te nemen!

Waarom een Hart&Co leergang?

Ons trainersteam bestaat uit unieke combinatie van een GZ-psycholoog,  een psychiater en een lichaamsgerichte therapeut. Wij geloven in de kracht van het integreren van onze individuele expertises en perspectieven, wat leidt tot een effectievere aanpak. 

 

We bieden een intergratief aanbod op maat in een fijne trainingslocatie, midden in de natuur. We stemmen de inhoud af op de werkachtergrond van de deelnemers. Naast de diepgaande professionele kennis gaan we aan de slag met lichaamsgerichte oefeningen.

We geloven in de kracht van groepsgericht werken. Juist dit leren en werken met mensen-met-gelijkaardige-ervaringen, geeft herkenning, steun en diepere contacten die na afloop blijven bestaan.

Wat brengt deze leergang?

Je komt zowel lichamelijk als geestelijk meer in balans. Je wordt je bewust van wat jij nodig hebt voor jouw welzijn in werk en privé. Je leert jezelf en je behoeften beter kennen: jouw unieke energielandschap. Je leert de principes over stress met als doel je weer energie te geven. Je doet dit met de hulp van de theorie en ervaringsoefeningen.  Je ontwikkelt je eigen unieke signaleringsplan en samen met je persoonlijk plan van aanpak, kan je weer in je kracht komen en ben je beter toegerust om balans te vinden en te houden in je leven.

 

locatie

We trainen op een prettige locatie in een natuurlijk omgeving midden in het Groningse landschap. 

In company is natuurlijk ook mogelijk!

Kuzumerweg 26

9862 TC Sebaldeburen   

kennismaking

Wil je graag weten of deze training voor jou of je medewerkers geschikt is? Tijdens een telefonisch kennismakingsgesprek maken we graag kennis en onderzoeken we of deze leergang passend is!

investering

Deze leergang kost € 2.450,- excl. BTW. 

Informeer naar de mogelijkheden binnen je organisatie, arbeidsongeschiktheids-verzekeraar of een deel van de kosten vergoed kan worden. 

inhoud leergang

We hebben de training opgedeeld in drie overzichtelijke blokken van telkens twee middagen. Hieronder vind je de inhoud en leerlijnen van de training.

rust & richting

blok 1

dagdeel 1 & 2

Eerste hulp bij: Hoe is het gesteld met mijn energie- en stressniveau? Waar en hoe uit zich de stress en hoe merk ik dat op?

 

We brengen je patronen en leefgebieden in kaart en bieden inzicht in hoe die patronen jouw doen en laten meebepalen. Samen met je groepsleden ga je aan de slag met als doel zelf weer meer grip te krijgen op je werk en leven. We hebben daarbij oog voor je dagelijks functioneren en je sociale netwerk. Verder bekijken we ook het functioneren van het zenuwstelsel, je lichaam-breinverbinding met betrekking tot stress en leren hoe je dat beter kan reguleren. Je krijgt meer inzicht en daardoor meer weer grip. 

verdieping & bewustzijn

blok 2

dagdeel 3 & 4

We gaan dieper in op de onderliggende processen die je doen en laten bepalen. Zodat je bewust word van je persoonlijke uitingsvormen van stress en overbelasting, en je triggers en patronen gaat herkennen.  Hoe werkt het bij mij en hoe komt dat?

We bekijken verder de patronen die je denken en handelen vormgeven, jouw unieke copingstijlen. We onderzoeken de interactie en samenhang tussen je denken, emoties en gedrag, zodat je in staat bent om vrijer en bewuster keuzes te kunnen maken.  We gaan aan de slag om je lichaamsbewustzijn te vergroten, zodat je makkelijker de signalen kan herkennen en sneller kan bijsturen. Waarmee je in het volgende blok jouw unieke signaleringsplan kan maken. 

transformatie

blok 3

programma dag 5 & 6

Transformatie betekent hier een beweging maken naar een dieper kennen en bewustzijn van jezelf. Vanuit je ervaring en kennis ga je jouw plan van aanpak maken voor de duurzame verandering die je wilt creëren.

 

Op basis van wat je in dagdeel 3 en 4 hebt geleerd, heb je zicht gekregen op je innerlijke structuur. Nu kan je écht de stap zetten naar verandering. Je komt te weten waar voor jou specifiek de knop zit om beweging te krijgen waar alles vast lijkt te zitten. Aan de hand van oefeningen ga je dat ook zelf ervaren. Zo kom je te weten wat je zelf in de hand hebt en dus te veranderen is, en waar je los moet laten en aanvaarden dat de dingen zijn zoals ze zijn. Je leert ook voorwaarden creëren die kansen bieden op verandering. We hebben ook aandacht voor jouw plaats in het grotere geheel. Dat doen we door de systemische aanpak. Deze dagdelen werk je ook toe naar een concreet plan van aanpak dat je meeneemt en richting blijft geven.

aanpak

We werken in deze leergang met drie fases: kennismaking, de training en reflectie.
kennismaking

In de kennismakingsfase gaan we bekijken of dit aanbod echt bij je past. Nadat je de aanmeldingsvragen hebt ingevuld, starten we met een kort oriënterend telefonisch gesprek. Op basis van dat gesprek wordt besloten of een intakegesprek volgt. Daarin bespreken we of dit aanbod bij jouw situatie en behoeften aansluit.

training

Fase twee is de eigenlijke training van zes middagen. Die bestaat uit de hierboven beschreven blokken: rust & richting, bewustzijn & inzicht, transformatie.

reflectie

Uiteraard hebben we ook aandacht voor de reflectie. Tijdens het traject leg je je inzichten en ervaringen vast. Deze vormen dan ook je plan van aanpak aan het einde van het traject. Tijdens een afsluitend gesprek wordt met jou geëvalueerd en gekeken wat je meeneemt en in kunt gaan zetten.

in-company maatwerk

Dit traject kan ook in-company aangeboden worden. Wil je graag een maatwerk leergang met betrekking tot overbelasting of uitval door burn-out binnen jullie bedrijf of organisatie? Neem contact met ons op.

We bespreken de specifieke situatie, vraagstukken en doelgroep. We maken graag kennis met je om samen mee te denken, hoe dit traject aansluit en wat we qua maatwerk accenten kunnen inzetten om een leergang te creëeren voor wat nodig is.