over ons

Wij zijn drie zorgprofessionals die al langere tijd samenwerken in de behandeling van mensen die vastlopen in hun leven. Sinds 2022 hebben we (naast het werk in onze eigen praktijken) onze kennis en ervaring krachtig gebundeld in de ontwikkeling van unieke leertrajecten. Wij doen dit, omdat we geloven dat we het samenbrengen van verschillende vakgebieden en perspectieven in een groepsgericht aanbod voor specifieke thema’s, leidt tot een meer effectieve en duurzame aanpak.

GZ-PSYCHOLOOG

Helen Catsburg

Helen Catsburg is GZ-psycholoog en werkt als lichaamsgericht psycholoog vooral met de verbondenheid van het denken en inzicht, met de ervaring en lichamelijke sensatie, en emoties en gedrag. Kijken naar de hele mens, en tegelijk inzoomen op de kern en daar dan contact over maken van mens tot mens. Contact is het sleutelwoord, contact met jezelf en de ander. Maar ook contact met grotere systemen en bewegingen in het leven: we staan niet op onszelf, maar zijn onderdeel van grotere krachten. Bijvoorbeeld die vanuit ons systeem van herkomst en het Grotere om ons heen. Doorgronden van de onderliggende drijfveren en processen draagt bij om diepe verandering te bereiken. Helen is ook EMDR-therapeut en gespecialiseerd in zowel ‘Trauma met een grote T’ (PTSS klachten) als in ‘trauma met de kleine t’ die ons gevormd hebben in onze ontwikkeling en nog steeds in het hier en nu ons drijven.

ARTS/PSYCHIATER

Anne Los

Anne Los is arts/psychiater, een ‘dokter voor de hele mens’. Zij denkt mee bij specifieke lichamelijke en mentale symptomen. Zij heeft een brede ervaring met en zicht op traumagerelateerde problematiek en zij kan als schemafocused therapeut (CGT) aansluiten op het therapeutische proces en op de blauwdruk die ieder mens meedraagt vanuit de vroege ontwikkeling. Zo nodig kan zij medicatie als interventie voorstellen en monitort zij leefstijlaspecten. Haar stijl kenmerkt zich door een persoonlijke en praktische, down to earth benadering. Ze kan laveren tussen krachtig en subtiel.

 • KNMG
 • 
Federatie Medisch specialisten
 • NVvP nederlandse vereniging voor psychiatrie
 • Vereniging voor Schematherapie
 • BIG-register voor medische beroepen 19047221501
 • Kamer van Koophandel: 01175739
 • AGB-register: 03069310 (zorgverlener)

LICHAAMSGERICHTE THERAPEUT

Rianneke Balkenende

Rianneke Balkenende is manueel werkend therapeut. Gezonde beweging, verbinding en je veilig voelen zijn haar drijfveren. Bij haar stressregulerende en traumasensitieve lijfwerk gaat het haar om het creëren van een veilige ruimte waarin het lichaam van de cliënt zich kan ontspannen. Vandaaruit kan de client ervaringen opdoen en inzicht verkrijgen om het eigen zenuwstelsel weer beter in balans te brengen, wat weer een gunstige invloed heeft op het mentale vermogen.

Therapeutische massage behandelingen ondersteunen het:

 •  verlagen van (spier)spanning;
 •  verminderen van pijnklachten;
 •  kalmeren van het zenuwstelsel;
 •  herstel van veerkracht

Haar motto: Balans in beweging!

 • Post HBO opleiding Contextuele Hulpverlening
 • Heartmath therapeut
 • Dutch Bodywork Academy – Manueel Praktizijn
 • Yn Balâns Akademy – Littekentherapie
voor hulpverleners en zorgprofessionals

Wanneer je cliënten hebt die baat kunnen hebben bij een aanvullend integraal groepsaanbod, zijn onze trajecten geschikt.

Naast kennis en inzicht worden er nieuwe ervaringen opgedaan in contact met anderen. Dit groepsgerichte aspect kan een goede aanvulling zijn op bijvoorbeeld een lopende behandeling. Juist de ervarings- en lichaamsgerichte aanpak blijkt vaak in de huidige praktijk een waardevolle aanvulling te zijn. Het is een afgebakend traject qua lengte en overzichtelijk qua investering. Momenteel vergoedt de zorgverzekeringswet dit traject niet. Neem gerust met ons contact op als je meer informatie wenst over wat we ook voor jou kunnen betekenen.

in-company

Onze trajecten kunnen ook in-company aangeboden worden. Wanneer overbelasting of uitval door burn-out binnen jullie bedrijf of organisatie aan de orde is, kan dit traject voor teams of medewerkers ingezet worden.

We kunnen ons voorstellen dat eerst uitgezocht moet worden of het aansluit bij de specifieke situatie of de vragen die er spelen. Ook wij vinden het van belang dat een traject goed aansluit. We maken graag kennis met je om samen mee te denken, hoe dit traject aansluit bij wat medewerkers of teams nodig hebben.

ervaringen

De aanpak van Anne, Helen en Rianneke ervaar ik als een samenhangend geheel die aanvult en ondersteund. Ik heb eerder verschillende therapievormen naast elkaar gehad, maar die waren niet succesvol, omdat deze los van elkaar werden aangeboden. Daarmee heeft deze samenwerking een duidelijke meerwaarde.  
 
Door de psychotherapie invalshoek te combineren met lichaamsgerichte aanpak, heb ik meerdere manieren om lichamelijke pijn te verzachten en de emotionele pijn kan verminderen. Bijzonder hoe je vanuit gedachten het lichaam kan aansturen en ook andersom. Wat fijn is, dat er heel gedoseerd gewerkt wordt, zodat de inhoud en de nawerking behapbaar blijft.